• 6 سال پیش

  • 57

  • 01:28

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7

بهنام یونسی
3
3
0

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7

بهنام یونسی
  • 01:28

  • 57

  • 6 سال پیش

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads