• 5 سال پیش

  • 54

  • 01:28
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7

بهنام یونسی
0
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7
0
0

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7

بهنام یونسی
  • 01:28

  • 54

  • 5 سال پیش

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads