• 5 سال پیش

  • 24

  • 03:09
صبح و سلامتی – شماره 28

صبح و سلامتی – شماره 28

آشپزباشی
0
صبح و سلامتی – شماره 28
0
0

صبح و سلامتی – شماره 28

آشپزباشی
  • 03:09

  • 24

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : چگالی انرژی چیست و چگونه رژیم غذایی مان را بر اساس آن تنظیم کنیم، خشکی بینی و دلایل آن…

shenoto-ads
shenoto-ads