• 5 سال پیش

  • 186

  • 15:19
مشخصات یک انسان سالم از نظر روحی و روانی چیست؟

مشخصات یک انسان سالم از نظر روحی و روانی چیست؟

حامد متین
4
مشخصات یک انسان سالم از نظر روحی و روانی چیست؟
4
0

مشخصات یک انسان سالم از نظر روحی و روانی چیست؟

حامد متین
  • 15:19

  • 186

  • 5 سال پیش

توضیحات
تقریبا همه انسان ها بر این باور هستند که از نظر روانی از بقیه سالم ترند. و اگر به کسی بگوییم که تو انسان سالمی نیستی، قطعا رفتار خوبی با ما نخواهد داشت. حتی خود ما هم این مسیله را شاید هرگز پذیرا نباشیم. اما توصیه من این است که این فایل را حتما گوش دهید و ببینید که آیا شما انسان سالمی هستید؟چقدر از اطرافیان شما سالم هستند؟ از کجا بدانیم که کسی واقعا انسان سالمی هست یا نه؟

shenoto-ads
shenoto-ads