• 1 سال پیش

  • 30

  • 07:00

بلیزر آلبالویی

رادیو شیرازی
0
0
0

بلیزر آلبالویی

رادیو شیرازی
  • 07:00

  • 30

  • 1 سال پیش

توضیحات
اسماعیل دانش آموز آبادانی است که تابستان سال پنجاه و نه به شیراز می آید. بلیزر آلبالویی پدر اسماعیل توجه همۀ بچه های هم سن او را به خود جلب می کند. چندی بعد شروع جنگ باعث تغییر در زندگی اسماعیل و خانواده اش می شود.

با صدای
مهدی میرعظیمی
نوید نیک
مژگان گوهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads