• 1 سال پیش

  • 162

  • 01:17:43
جلسه تدبر در سوره ملک (اساتید دانشگاه علم و صنعت)

جلسه تدبر در سوره ملک (اساتید دانشگاه علم و صنعت)

استاد علی صبوحی طسوجی
0
جلسه تدبر در سوره ملک (اساتید دانشگاه علم و صنعت)
  • 01:17:43

  • 162

  • 1 سال پیش

جلسه تدبر در سوره ملک (اساتید دانشگاه علم و صنعت)

استاد علی صبوحی طسوجی
0

توضیحات
به دعوت معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ، جلسه ای مجازی با حضور اساتید دانشگاه علم و صنعت برای تدبر در سوره ملک برگزار شد. استاد علی صبوحی طی یک جلسه یک ساعت و نیمه ابتدا نظام جامع سوره ملک را بیان کردند و سپس به سوالات حاضرین در کلاس پاسخ دادند. این جلسه در تاریخ یازدهم اردیبهشت 1400 برگزار شده است.

با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads