• 2 سال پیش

  • 742

  • 39:12

ویژه برنامه درگذشت استاد عبدالوهاب شهیدی

پادکست چهارگاه
1
1
0

ویژه برنامه درگذشت استاد عبدالوهاب شهیدی

پادکست چهارگاه
  • 39:12

  • 742

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به مرور زندگی هنری و آثار زنده یاد استاد عبدالوهاب شهیدی می پردازیم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads