• 6 سال پیش

  • 21

  • 10:51
گفتگو با امیر سرافرازیان

گفتگو با امیر سرافرازیان

آوای تیوال
0
گفتگو با امیر سرافرازیان
0
0

گفتگو با امیر سرافرازیان

آوای تیوال
  • 10:51

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با امیر سرافرازیان / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش پک

با صدای
امیر سرافرازیان
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads