• 1 سال پیش

  • 385

  • 22:19
قدرت عادت

قدرت عادت

کاما | Comma
22
قدرت عادت
22
0

قدرت عادت

کاما | Comma
  • 22:19

  • 385

  • 1 سال پیش

توضیحات
عادت دقیقاً چیه و چطور می تونیم عادتای افراد، سازمانها و جامعه رو قالب ، شکل و تغییر بدیم؟ این کتاب نه تنها به عادتای مربوط به کار بلکه به عادتای شخصی هم می پردازه، بنابراین برای هر کسی که علاقه منده تغییری تو زندگیه خودش ایجاد کنه چه از نظر شغلی و چه شخصی، ایده آله. بنابراین چه شما یک فرد باشی، چه صاحب شغل و یا رهبر یک انجمن، این کتاب براتون مفید خواهد بود.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads