• 6 سال پیش

  • 96

  • 05:21
اهمیت درست اندیشیدن در عصر انفجار اطلاعات

اهمیت درست اندیشیدن در عصر انفجار اطلاعات

پادکست های استاد ملکیان
4
اهمیت درست اندیشیدن در عصر انفجار اطلاعات
4
0

اهمیت درست اندیشیدن در عصر انفجار اطلاعات

پادکست های استاد ملکیان
  • 05:21

  • 96

  • 6 سال پیش

توضیحات
من الان راجع به یه موضوع یا مساله ای وارد یک کتابخانه یا دنیای مجازی میشم می بینم هزاران مقاله و کتاب و مطلب راجع به آن موضوع وجود دارد و اینو بهش می گن انفجار اطلاعات. ما به بیان نمادین در دنیای انفجار اطلاعات زیر خروارها اطلاعات خفه می شویم چون نمی توانیم اطلاعات را تصفیه و اتخاذ موضع کنیم. تعلیم و تربیت اخلاقی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads