• 6 سال پیش

  • 78

  • 01:36
از پنجره دیگران به هستی نگاه کن

از پنجره دیگران به هستی نگاه کن

پادکست های استاد ملکیان
3
از پنجره دیگران به هستی نگاه کن
3
0

از پنجره دیگران به هستی نگاه کن

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:36

  • 78

  • 6 سال پیش

توضیحات
برای درست اندیشیدن باید بتوانیم پشت پنجره دیگران هم بایستیم و از پنجره های دیگران هم به هستی نگاه کنیم. هر کس از پشت پنجره ذهن خودش داره جهان رو می بینه. تعلیم و تربیت اخلاقی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads