• 5 سال پیش

  • 88

  • 11:31
جهان هستی یک پازل است

جهان هستی یک پازل است

پادکست های استاد ملکیان
2
جهان هستی یک پازل است
  • 11:31

  • 88

  • 5 سال پیش

جهان هستی یک پازل است

پادکست های استاد ملکیان
2

توضیحات
جهان هستی یک پازلی است که هیچ دو خانه ی آن یکسان نیست ما برای آرام گرفتن باید خانه ی خودمان را بیابیم. چرا که هر کدام از ما باید یه خونه از این پازل رو پر کنیم . اگر خونه ای که باید پر کنید را پیدا نکنید ، در هر خونه ای دیگر قرارتون بدن شما آرام و قرار نخواهید داشت. و تا آخر عمر از خود رضایت نخواهید داشت. تعلیم و تربیت اخلاقی - مصطفی ملکیان

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads