• 6 سال پیش

  • 200

  • 09:05

مطلوب های اجتماعی

پادکست های استاد ملکیان
5
5
0

مطلوب های اجتماعی

پادکست های استاد ملکیان
  • 09:05

  • 200

  • 6 سال پیش

توضیحات
یک قانون هستی:همه مطلوب های اجتماعی که خواستار آنها هستیم قابل جمع با هم نیستند. در واقع ما همگی طالب علم و محبوبیت و شهرت و ثروت و ... هستیم ولی این ها همه با هم قابل جمع نیستند. استاد ملکیان،اخلاق کاربردی

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads