• 1 سال پیش

  • 137

  • 14:14
دسته‌ی کلمه‌ها  به قلم شیرین کریمی

دسته‌ی کلمه‌ها به قلم شیرین کریمی

هنر و زندگی شهرزاد
0
دسته‌ی کلمه‌ها  به قلم شیرین کریمی
  • 14:14

  • 137

  • 1 سال پیش

دسته‌ی کلمه‌ها به قلم شیرین کریمی

هنر و زندگی شهرزاد
0

توضیحات
#رادیو_کرگدن •کرگدنی‌ها • «دسته‌ی کلمه‌ها» داستان: دسته‌ی کلمه‌ها کمی سیاسی، کمی سورئال به قلم #شیرین_کریمی https://www.instagram.com/sheerinkarimi/ https://tehran.academia.edu/ShirinKarimi روایت #شهرزاد_فتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی #شماره۱۰۴ @kargadanmagazine @ShahrzadArtandLife

با صدای
به قلم شیرین کریمی
از مجله‌ی کرگدن شماره ۱۰۴
گوینده شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads