• 2 سال پیش

  • 133

  • 00:00
جادو  از محمود کیانوش

جادو از محمود کیانوش

هنر و زندگی شهرزاد
0
جادو  از محمود کیانوش
0
0

جادو از محمود کیانوش

هنر و زندگی شهرزاد
  • 00:00

  • 133

  • 2 سال پیش

توضیحات
جادو شعری از محمود کیانوش کاری از شهرزاد فتوحی با سپاس از مهدی رجبی در یوتیوب بشنوید https://youtu.be/SA2I0i6VR5w کاش آخر بر طلسمِ شومِ این ویرانی و آسیب یابم دست کاش بتوانم... کاش بتوانم Shahrzad Art&Life https://t.me/ShahrzadArtandLife/4938 @shahrzadartandlife

با صدای
سروده محمود کیانوش
اجرا شهرزاد فتوحی
تنظیم مهدی رجبی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads