• 1 سال پیش

  • 77

  • 18:14
پادکست برندسازی و تبلیغات کاربردی

پادکست برندسازی و تبلیغات کاربردی

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
0
پادکست برندسازی و تبلیغات کاربردی
0
0

پادکست برندسازی و تبلیغات کاربردی

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 18:14

  • 77

  • 1 سال پیش

توضیحات
مباحثی در بصورت کاربردی در حوزه تبلیغات و برند سازی ضروری هستم می پردازیم و در ادامه دوشرکت صنعتی موفق و ناموفق را در این خصوص مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهیم دکتر مهدی امیرزاده سرزمین آموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads