• 1 سال پیش

  • 1.0K

  • 01:23
دکلمه شعر  واحه ای در لحظه (به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر واحه ای در لحظه (به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان

سخنوران
0
دکلمه شعر  واحه ای در لحظه (به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان
  • 01:23

  • 1.0K

  • 1 سال پیش

دکلمه شعر واحه ای در لحظه (به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان

سخنوران
0

توضیحات
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 دکلمه شعر به سراغ من اگر می آیید از سهراب سپهری را با صدای دلنشین و جذاب استاد محمدعلی حسینیان می شنویم.

shenoto-ads
shenoto-ads