• 2 سال پیش

  • 1.8K

  • 02:35
دکلمه شعر در گلستانه (دشت هایی چه فراخ ...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر در گلستانه (دشت هایی چه فراخ ...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان

سخنوران
2
دکلمه شعر در گلستانه (دشت هایی چه فراخ ...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان
2
0

دکلمه شعر در گلستانه (دشت هایی چه فراخ ...) | سهراب سپهری | استاد محمدعلی حسینیان

سخنوران
  • 02:35

  • 1.8K

  • 2 سال پیش

توضیحات
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 یکی از مهمترین تمرین های فن بیان و صداسازی، تمرین شعرخوانی است. دکلمه شعر می تواند سخن آموزان را با چالش های تکنیکی فن بیان و صداسازی مواجه کند.

با صدای
استاد محمدعلی حسینیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads