• 2 سال پیش

  • 86

  • 48:29
قسمت هفتم: صدای روشن

قسمت هفتم: صدای روشن

نوین‌کتاب
0
قسمت هفتم: صدای روشن
  • 48:29

  • 86

  • 2 سال پیش

قسمت هفتم: صدای روشن

نوین‌کتاب
0

توضیحات
در هفتمین قسمت پادکست نوین‌کتاب، اسماعیل باستانی ازاستاد محمدرضا شجریان می‌گوید. این اپیزود ویژه‌ی چهلمین روز دوری از آوای مردم ایران، استاد محمدرضا شجریان، است.

shenoto-ads
shenoto-ads