• 2 سال پیش

  • 55

  • 01:48:03
مباحث حقوقی شورای حل  اختلاف

مباحث حقوقی شورای حل اختلاف

مباحث حقوقی قضایی
0
مباحث حقوقی شورای حل  اختلاف
0
0

مباحث حقوقی شورای حل اختلاف

مباحث حقوقی قضایی
  • 01:48:03

  • 55

  • 2 سال پیش

توضیحات
مباحث حقوقی شورای حل اختلاف

با صدای
دکتر محمدمهدی توکلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads