• 2 سال پیش

  • 73

  • 03:02

اعتماد به نفس خطرناک

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
1
1
0

اعتماد به نفس خطرناک

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 03:02

  • 73

  • 2 سال پیش

توضیحات
اعتماد به نفس محدود را چگونه شناسایی کنیم؟ اعتماد به نفس خطرناک چه نشانه ای دارد؟؟ چه نوع اعتماد به نفسی ما را از رویارویی با ریسک و خطر دور می کند؟ سرزمین آموزشی ملک سلیمانی دکتر مهدی امیرزاده www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads