• 2 سال پیش

  • 0

  • 01:20:36
دوره آموزشی کارکنان دادسراها

دوره آموزشی کارکنان دادسراها

مباحث حقوقی قضایی
0
دوره آموزشی کارکنان دادسراها
0
0

دوره آموزشی کارکنان دادسراها

مباحث حقوقی قضایی
  • 01:20:36

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این دوره، به بیان کاربردی امور دفتری شعب دادسراها پرداخته شده است

با صدای
فتح الله علیمحمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads