• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 12:14
تفسیر سوره مبارکه شرح

تفسیر سوره مبارکه شرح

تفسیر قرآن کریم
1
تفسیر سوره مبارکه شرح
  • 12:14

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

تفسیر سوره مبارکه شرح

تفسیر قرآن کریم
1

توضیحات
تفسیر صوتی سوره مبارکه شرح

با صدای
دکتر حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads