• 3 سال پیش

  • 23

  • 07:40

10: چگونه می‌توانیم نژادپرست نباشیم؟

لایف استایل
0
0
0

10: چگونه می‌توانیم نژادپرست نباشیم؟

لایف استایل
  • 07:40

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
باور به برتری نژادی قدمتی بسیار طولانی‌تر از باور به برابری نژادی دارد. تقریبا در همه فرهنگ‌ها و ادیان برخی انسان‌ها به دلیل ویژگی‌های ظاهری‌اشان، مثل رنگ پوست،‌ محل تولد، زبان، رسوم و فرهنگ و یا تعلق آن‌ها به یک قوم یا ملیت و یا عقیده فروتر یا برتر دانسته می‌شده‌اند. نژادپرستی به معنای باور داشتن به این مقوله غیرعلمی و نادرست است که خصوصیات فردی، اجتماعی و یا اخلاقی یک فرد ناشی از ویژگی‌های بیولوژیکی اوست. برخی از دانشمندان غربی حتی در جریان قرن بیستم هم می‌کوشیدند برتری نژادی (مثلا برتری سفیدپوستان بر سیاه‌پوستان) را وجهه علمی بدهند. برای این کار، برخی از فیلسوف‌ها و دانشمندان تلاش کرده‌اند که نوعی «علم» نژادی برسازند تا براساس آن ثابت کنند که برتری یک نژاد بر نژاد دیگر ثابت کنند.

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads