• 2 سال پیش

  • 26

  • 10:18
06: ترس از مرگ و تاثیر آن بر کیفیت سبک زندگی

06: ترس از مرگ و تاثیر آن بر کیفیت سبک زندگی

لایف استایل
2
06: ترس از مرگ و تاثیر آن بر کیفیت سبک زندگی
2
0

06: ترس از مرگ و تاثیر آن بر کیفیت سبک زندگی

لایف استایل
  • 10:18

  • 26

  • 2 سال پیش

توضیحات
وقتی صحبت از سفر می‌شود کسی را پیدا نمی‌کنی که از ته دل خوشحال نشود. ما به محض این که فرصت مناسبی پیدا می کنیم چمدان هایمان را می بندیم و آماده رفتن می شویم، روز شماری می کنیم و مدام با خود می گوییم همه چیز را برداشته ام؟ چیزی کم نباشد؟ حتی به افراد آشنا نیز تلفن می کنیم و از آنها حلالیت می طلبیم و خداحافظی می کنیم، اما چه می شود وقتی حرف از سفر آخرت به میان می آید زبان مان بند می آید، دستمان به کار نمی رود، دلمان می لرزد، فکرمان دیگر کار نمی کند، خنده هایمان برچیده می شود و حسی نامفهوم و شاید ناخوشایند تمام وجودمان را دربرمی گیرد. این هم سفر است، اما سفری که برخی افراد را نه تنها شاد نمی کند بلکه از خیال آمدن آن هم واهمه دارند.

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads