• 2 سال پیش

  • 1

  • 56:22
شرح سطر به سطر غزل 14 حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

شرح سطر به سطر غزل 14 حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

سهیل قاسمی
0
شرح سطر به سطر غزل 14 حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
  • 56:22

  • 1

  • 2 سال پیش

شرح سطر به سطر غزل 14 حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

سهیل قاسمی
0

توضیحات
نشست زنده اینستاگرامی سهیل قاسمی و مریم فقیهی کیا - بررسی غزل 14 حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب.

با صدای
سهیل قاسمی
مریم فقیهی کیا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads