• 2 سال پیش

  • 4

  • 37:30
صلاح کار کجا و من خراب کجا - شرح سطر به سطر - غزل 2 حافظ

صلاح کار کجا و من خراب کجا - شرح سطر به سطر - غزل 2 حافظ

سهیل قاسمی
0
صلاح کار کجا و من خراب کجا - شرح سطر به سطر - غزل 2 حافظ
  • 37:30

  • 4

  • 2 سال پیش

صلاح کار کجا و من خراب کجا - شرح سطر به سطر - غزل 2 حافظ

سهیل قاسمی
0

توضیحات
شرح سطر به سطر غزل شماره 2 حافظ - صلاح کار کجا و من خراب کجا. نشست زنده اینستاگرامی - جلسه اول: سهیل قاسمی و عزیزی کوتنایی، جلسه دوم: سهیل قاسمی و نیما مصطفوی

با صدای
سهیل قاسمی
عزیزی کوتنایی
نیما مصطفوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads