• 2 سال پیش

  • 120

  • 12:13
غزلیات شماره 307 و 308 و 309 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزلیات شماره 307 و 308 و 309 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزلیات شماره 307 و 308 و 309 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 12:13

  • 120

  • 2 سال پیش

غزلیات شماره 307 و 308 و 309 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
307 : هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک 308 : ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک 309 : به سحر چشم تو ای لعبت خجسته خصال

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads