• 2 سال پیش

  • 137

  • 11:52
غزلیات شماره 304 و 305 و 306 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزلیات شماره 304 و 305 و 306 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزلیات شماره 304 و 305 و 306 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 11:52

  • 137

  • 2 سال پیش

غزلیات شماره 304 و 305 و 306 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
304 : دل در قفس تو رام شد حیف 305 : مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق 306 : اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads