• 2 سال پیش

  • 102

  • 11:50
غزليات شماره 301 و 302 و 303 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 301 و 302 و 303 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزليات شماره 301 و 302 و 303 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 11:50

  • 102

  • 2 سال پیش

غزليات شماره 301 و 302 و 303 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
301 : بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 302 : در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 303 : طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads