• 2 سال پیش

  • 91

  • 11:11
غزليات شماره 292 و 293 و 294 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 292 و 293 و 294 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0
غزليات شماره 292 و 293 و 294 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 11:11

  • 91

  • 2 سال پیش

غزليات شماره 292 و 293 و 294 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
0

توضیحات
292 : دوش با من گفت پنهان کاردان تیزهوش 293 : برد از من قرار و طاقت و هوش 294 : مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads