• 2 سال پیش

  • 112

  • 09:22
غزليات شماره 289 و 290 و 291 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

غزليات شماره 289 و 290 و 291 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
1
غزليات شماره 289 و 290 و 291 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
  • 09:22

  • 112

  • 2 سال پیش

غزليات شماره 289 و 290 و 291 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو
1

توضیحات
289 : کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش 290 : هاتفی از گوشه میخانه دوش 291 : سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads