• 2 سال پیش

  • 39

  • 06:57
گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
0
گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98
  • 06:57

  • 39

  • 2 سال پیش

گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه 15 افق کوروش به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

shenoto-ads
shenoto-ads