• 2 سال پیش

  • 121

  • 19:40
تا دوباره عید دیدنی شود

تا دوباره عید دیدنی شود

مسافر
1
تا دوباره عید دیدنی شود
  • 19:40

  • 121

  • 2 سال پیش

تا دوباره عید دیدنی شود

مسافر
1

توضیحات
شماره‌ی پانزدهم | تا دوباره عید دیدنی شود اگر بنا باشد برایت سیاهه بنویسم که چه ها گذشت چشمت سیاهی خواهد رفت! خودت می دانی اما ببین اینکه مرگ پشت درِ خانه خوابیده باشد یک چیز است و اینکه زندگی دیگر اغوا کننده نباشد هزار چیز. حالا که زنده ماندیم و سال نو شد یادمان باشد که پیش از آنکه تاریخ مصرفمان به پایان برسد، زندگی را مصرف کرده باشیم! همین. سال نو مبارک مهدی روزرخ (م.مسافر) همراه با آثاری از: سایه - خاطره حکیمی - احمدرضا احمدی - Richter

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads