• 2 سال پیش

  • 49

  • 11:25
تو همه حقایق را نمی دانی،  پس قضاوت نکن.  آزیتا ابراهیمی

تو همه حقایق را نمی دانی، پس قضاوت نکن. آزیتا ابراهیمی

کمند
4
تو همه حقایق را نمی دانی،  پس قضاوت نکن.  آزیتا ابراهیمی
4
0

تو همه حقایق را نمی دانی، پس قضاوت نکن. آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 11:25

  • 49

  • 2 سال پیش

توضیحات
قضاوت کار خداست

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads