• 2 سال پیش

  • 48

  • 22:01
یادبودی برای بودن

یادبودی برای بودن

مسافر
0
یادبودی برای بودن
  • 22:01

  • 48

  • 2 سال پیش

یادبودی برای بودن

مسافر
0

توضیحات
شماره‌ی چهاردهم | یادبودی برای بودن ما زندگی رو هر روز می‌کشیم که زنده بمونیم! ما اسیر درای بسته‌ای می‌شیم که برای بازکردنشون، دست به خیلی کارا میزنیم، عاقبتم پشت همون درای بسته از یاد زندگی میریم.... راستش رو بخوای این زندگی خیلی از خودش رو به ما بدهکاره... مهدی روزرخ (م.مسافر) همراه با آثاری از: محمدرضا شجریان و Thomas Bergersen

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads