• 2 سال پیش

  • 184

  • 24:36
قسمت 19 - نظم و انضباط

قسمت 19 - نظم و انضباط

مستر کوچ
2
قسمت 19 - نظم و انضباط
  • 24:36

  • 184

  • 2 سال پیش

قسمت 19 - نظم و انضباط

مستر کوچ
2

توضیحات
نظم و انضباط به چه معنایی هست؟ آیا هرچیزی به سمت بی نظمی میره؟ آیا همه باید منظم باشن؟ نظم یعنی انجام دادن درست همیشگی کارها؟ در این قسمت به بررسی نظم و انضباط میپردازیم تا به دید شفاف تری از نظم برسیم. من سینا رضانواز در این پادکست همراه شما خواهم بود.

با صدای
سینا رضانواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads