• 2 سال پیش

  • 170

  • 07:29
روش سنتی شفای بواسیر و تجربیات شفای سرطان سینه و میگرن با خامگیاهخواری خانم فخر

روش سنتی شفای بواسیر و تجربیات شفای سرطان سینه و میگرن با خامگیاهخواری خانم فخر

رستوران روح
2
روش سنتی شفای بواسیر و تجربیات شفای سرطان سینه و میگرن با خامگیاهخواری خانم فخر
2
0

روش سنتی شفای بواسیر و تجربیات شفای سرطان سینه و میگرن با خامگیاهخواری خانم فخر

رستوران روح
  • 07:29

  • 170

  • 2 سال پیش

توضیحات
تجربیات خانم فخر در همایش تغذیه طبیعی در کرمان ۲۹ بهمن تا ۳ اسفند ۹۸

با صدای
خانم فخر شفا یافته میگرن فشار خون و ناراحتی گوارش
دکتر رضا حق پرست
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads