• 3 سال پیش

  • 105

  • 27:37

جغرافیای نماندن

مسافر
2
2
2

جغرافیای نماندن

مسافر
  • 27:37

  • 105

  • 3 سال پیش

توضیحات
آدم همیشه فکر می‌کند یک «آن جای دیگری» هست که لابد حالش آنجا بهتر می‌شود! خودش را بر می‌دارد می‌برد وسط نقشه‌ی جغرافیا با کوله‌باری سنگین از خاطره‌ها و امیدها به شوق آنکه آسمان هر کجا همین رنگ نباشد! راستش آدمیزاد موجود عجیب که نه، موجود غریبی‌ست در این روزگار...

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads