• 2 سال پیش

  • 116

  • 09:14
پادکست شماره 36- چالشهای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

پادکست شماره 36- چالشهای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
11
پادکست شماره 36- چالشهای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
11
10

پادکست شماره 36- چالشهای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 09:14

  • 116

  • 2 سال پیش

توضیحات
حفظ تعادل اسید و باز شکمبه باعث حفظ سلامت شکمبه و نهایتا دام میشود. مصرف زیاد مواد الی قابل تخمیر در شکمبه باعث افزایش تولید اسیدهای چرب و افزایش احتمال اسیدوز میشود. با انتخاب نوع غله و همچنین فراوری مناسب انها می توان تولید اسیدهای چرب در شکمبه را مدیریت کرد. فیبر موثر فیزیکی با تحریک نشخوار و تولید بافر و افزایش تحرک شکمبه نقش مهمی در حفظ سلامت شکمبه دارد.

با صدای
علی_غفاری
نسترن_نجاران
کتایون_نژاده
دپارتمان_گروه_علمی_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads