• 3 سال پیش

  • 57

  • 09:02
پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
12
پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
12
8

پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 09:02

  • 57

  • 3 سال پیش

توضیحات
با توجه به سیستم تغذیه ای در ایران، اسیدوز تحت حاد مشکلی عمومی در گله¬ها می¬باشد. عوامل متعددی در واکنش گاوها به جیره¬های با کنسانتره بالا تاثیرگذار هستند و با تغییرات مدیریتی و تغذیه ای می¬توان از تغییرات زیاد در pH شکمبه و ابتلا گاوها به اسیدوز تحت حاد جلوگیری کرد. از ان جمله می¬توان به میزان فیبر موثر فیزیکی، میزان نشاسته، ماده خشک مصرفی، رفتار جداسازی دام، مدت زمان سازگاری به یک جیره و نهایتا شکم زایش گاوها اشاره کرد.

با صدای
دپارتمان_گروه_علمی_محسنیان
علی_غفاری
کتایون_نژاده
محمدکثیری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads