• 3 سال پیش

  • 98

  • 09:55
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
5
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
5
5

پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 09:55

  • 98

  • 3 سال پیش

توضیحات
رفتار گاوهای شیری به ارتباط بین گاوها و محیط فیزیکی انها بستگی دارد. گاوها بطور طبیعی 12 تا 14 ساعت در روز استراحت می کنند و 3 تا 5 ساعت خوراک می خورند. تغییر در زمان استراحت کردن گاو می تواند باعث تغییر در واکنش های بیولوژیک گاو مانند تولید شیر و مصرف خوراک بشود.

با صدای
نسترن_نجاران
علی_غفاری
کتایون_نژاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads