• 6 سال پیش

  • 27

  • 07:27
سیزده راه مقابله با خواب آلودگی بعد از ظهر

سیزده راه مقابله با خواب آلودگی بعد از ظهر

شنوتو
0
سیزده راه مقابله با خواب آلودگی بعد از ظهر
  • 07:27

  • 27

  • 6 سال پیش

سیزده راه مقابله با خواب آلودگی بعد از ظهر

شنوتو
0

توضیحات
یا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که در ساعاتی از روز در محل کار، رخوت و بی حوصلگی بر شما حاکم شده و توان انجام کارها را به صورت مناسب و پویا ندارید ؟ آیا این احساس رخوت بیشتر در ساعات بعد از ظهر برای شما اتفاق می افتد ؟ خستگی و کسالت در ساعات بعد از ظهر، یک پدیده رایج در بین افراد است که اگر بتوان بنحوی بر این احساس غلبه کرد، می توان به شکلی پویاتر و با بازدهی بیشتر در ساعات بعد از ظهر در محیط کار حضور داشت. در ادامه به ۱۳ روش موثر برای غلبه بر این پدیده اشاره می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads