• 7 سال پیش

  • 102

  • 06:17

چگونه سخنور موفقی باشیم (قسمت دوم)

شنوتو
6
6
0

چگونه سخنور موفقی باشیم (قسمت دوم)

شنوتو
  • 06:17

  • 102

  • 7 سال پیش

توضیحات
بايد روي گفتار خوتون تسلط پيدا كنيد:اين يعني تسلط روي خود جوشي كلام ..هنگامي كه احساس ميكنيد نيازي به حرف زدن نيست خود را ملزم به گفتن ندانيد و مراقب باشيد كه فقط نكات مهم رو بگيد..اگه با آدم پرحرفي سر و كار داريد اجازه نديد كه وقتتون رو تلف كنه..با متانت و آرامش صحبت كنيد..حتي اگه با لحن تندي مورد خطاب قرار گرفتيد..شما هر چقدر هم كه كمرو باشيد باز دوستان نزديكي داريد كه در كنارشان احساس ناراحتي و خجالت نمي كنيد..سعي كنيد كه با همين نزديكان احساسات خودتون و در ميان بزاريد ..واژه هاي دلخواهتون رو انتخاب كنيد ..از بيان جمله هاي نسنجيده كه ناخواسته به زبان مياد خودداري كنيد...مطمئن باشيد هر جمله اي كه ادا ميكنيد بيانگر تفكر شماست.. قاطعانه بر خورد كنيد:حتي كم جرات ترين افراد نيز شجاعتي نهفته دارند همچنان كه افراد كمرو جسارتي بالقوه ...شايد ديده باشي كه يه شخص مردد ناگهان رفتاري قاطع در پيش ميگيرد ...

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads