• 6 سال پیش

  • 39

  • 03:07
شرح حال "من موفق" از زبان خودش

شرح حال "من موفق" از زبان خودش

شنوتو
0
شرح حال "من موفق" از زبان خودش
  • 03:07

  • 39

  • 6 سال پیش

شرح حال "من موفق" از زبان خودش

شنوتو
0

توضیحات
یک شخص موفق اینگونه در مورد خودش صحبت می کنه: من موفقیت رو جستجو می کنم . هر کسی در زندگیش یه چیزی رو جستجو می کنه. من موفقیت رو جستجو می کنم. می دونم که موفقیت ،در نتیجه هدفداری ، برنامه ریزی برای هدف و تلاشی پی در پی برای رسیدن به این هدف است. پس من این همه را ، جستجو می کنم. هدف را، برنامه ریزی را و از همه مهمتر تلاش برای رسیدن به هدف را جستجو می کنم. شاید در حرکتم برای رسیدن به هدف کم و کاستی هایی داشته باشم ولی می دونم که جستجوی مصرانه من این کاستی ها را برطرف می کنه. برای من شکست مفهومی نداره. چون شکست رو جستجو نمی کنم. پس از شکست یا پیروزی ام سعی می کنم درس بگیرم. درسی جهت قوی تر شدن. پس من لحظه به لحظه قوی تر می شم. قوی تر و قوی تر. با گامهایی محکم تر و استوارتر از گذشته گام بر می دارم. بر شادیم لحظه به لحظه افزوده می شه. بر موفقیتم لحظه به لحظه افزوده می شه.اگه جایی احساس غم کنم و یا احساس کنم که کارها خوب پیش نمی ره، از یه جهتی خوشحال می شم.

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads