• 3 سال پیش

  • 7.8K

  • 01:00
داستان دو دوست ... (S04E05 PROMO)

داستان دو دوست ... (S04E05 PROMO)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
8
داستان دو دوست ... (S04E05 PROMO)
8
2

داستان دو دوست ... (S04E05 PROMO)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
  • 01:00

  • 7.8K

  • 3 سال پیش

توضیحات
انیمه «دنیای مخفی آریتی»، اثر استودیو جیبلی، توسط هایائو میازاکی از روی یک داستان اقتباس شده است. در قسمت پنجم فصل جدید «یوری بر رادیو» براتون این انیمه رو معرفی و بررسی کردیم.

shenoto-ads
shenoto-ads