• 3 سال پیش

  • 11.0K

  • 01:00
داستان یک دوراهی ... (S04E04 PROMO)

داستان یک دوراهی ... (S04E04 PROMO)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
18
داستان یک دوراهی ... (S04E04 PROMO)
  • 01:00

  • 11.0K

  • 3 سال پیش

داستان یک دوراهی ... (S04E04 PROMO)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
18

توضیحات
با گرافیک خوب و کارگردانی عالی، و شخصیت های خاکستری و داستانی که میخکوبتان می‌کند، انیمه «دورورو» از روی مانگایی با همین نام، اثر اوسامو تزوکا، پدر مانگای ژاپن ساخته شده است. در قسمت چهارم فصل جدید «یوری بر رادیو» براتون این انیمه رو معرفی و بررسی کردیم.

shenoto-ads
shenoto-ads