• 4 سال پیش

  • 90

  • 19:33

نقد نمایشگاه تخت روان گالری آران پروژه

مریم روشن فکر
2
2
0

نقد نمایشگاه تخت روان گالری آران پروژه

مریم روشن فکر
  • 19:33

  • 90

  • 4 سال پیش

توضیحات
نمایشگاه چیدمان در گالری آران پروژه با عنوان تخت روان هنرمندان: تایماز مسلمیان و یاشار آذر امدادیان، منتقد مریم روشن فکر، اسپانسر آوام مگ

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads