• 3 سال پیش

  • 6.3K

  • 00:59
داستانی از اعماق تاریکی ... (S04E02 PROMO)

داستانی از اعماق تاریکی ... (S04E02 PROMO)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
3
داستانی از اعماق تاریکی ... (S04E02 PROMO)
  • 00:59

  • 6.3K

  • 3 سال پیش

داستانی از اعماق تاریکی ... (S04E02 PROMO)

Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو
3

توضیحات
به عقیده بسیاری، مانگای «هیولا» / Monster یکی از بهترین شخصیت‌های منفی تاریخ مانگا را به نمایش گذاشته است در قسمت دوم فصل جدید «یوری بر رادیو» راجع به این مانگا و داستانش بشنوید

shenoto-ads
shenoto-ads