• 4 سال پیش

  • 206

  • 16:56
با نویسندگان- جناب آقای دکتر رضا رایان راد

با نویسندگان- جناب آقای دکتر رضا رایان راد

رادیو صدای بازاریابی
0
با نویسندگان- جناب آقای دکتر رضا رایان راد
  • 16:56

  • 206

  • 4 سال پیش

با نویسندگان- جناب آقای دکتر رضا رایان راد

رادیو صدای بازاریابی
0

توضیحات
در این چهارشنبه نهم مهرماه با نویسنده کتاب بازیکن تیمی ایده آل جناب آقای دکتر رضا رایان راد مصاحبه ای داشتیم، با ما همراه باشید عالم عامل عاشق باشیم

shenoto-ads
shenoto-ads