• 4 سال پیش

  • 147

  • 40:41
با نویسندگان- جناب آقای دکتر حسین نوروزی

با نویسندگان- جناب آقای دکتر حسین نوروزی

رادیو صدای بازاریابی
0
با نویسندگان- جناب آقای دکتر حسین نوروزی
0
0

با نویسندگان- جناب آقای دکتر حسین نوروزی

رادیو صدای بازاریابی
  • 40:41

  • 147

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این چهارشنبه دوم مهرماه با نویسنده کتاب بازاریابی محتوا جناب آقای دکتر حسین نوروزی مصاحبه ای داشتیم، با ما همراه باشید عالم عامل عاشق باشیم

shenoto-ads
shenoto-ads